(2014) Folkeviser i Præstegården på Helgenæs lørdag den 16. august

Folkeviser i Præstegården på Helgenæs lørdag den 16. august, kl. 15 - 17 med Gitte Korsholm Sloth og Rita Geertz.
Danmarks gamle folkeviser er for længst gået i glemmebogen. Men denne lørdag vil Gitte Korsholm Sloth synge et udvalg fra denne gamle sangtradition, som blev nedskrevet i 1500-tallet af flittige adelsmænd og -kvinder.
Rita Geertz vil fortælle om indsamlingen af viserne og de mange fantastiske forestillinger, der er bevaret i dem.
Der vil også blive sunget skillingsviser og nyere viser.

Pris 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.
Kaffe, te, kage, øl og sodavand kan købes.