Fotos fra foredrag om kristendom i renæssancen v/ Carsten Bach-Nielsen

Foredrag om kristendom i renæssancen v/ Carsten Bach-Nielsen blev holdt søndag den 22. juni 2014.