Foredragslokalet

i forlængelse af Havestuen.
Lokalet bruges til foredrag, udstillinger og til større arrangementer.