Den Fine Stue

"Den Fine Stue" med møbler fra Aksel og Kirsten Sørensen
Stuen bruges også til male-kursus og andre aktiviteter som fx. oplæsning, læsegrupper, historiefortælling.
Den fine stue kan også bruges i forbindelse med besøg fra ældrecentre o lign.