Tilskud fra Rønde Sparekasse

Kære medlemmer

Foreningen har modtaget tilskud fra RØNDE SPAREKASSE på kr. 5406,- til udskiftning af nuværende lysstofrør til Cafépendler i foredragslokalet.
Det er med stor tak modtaget.

Mange hilsner

Bestyrelsen