Dal Segno. Søndag den 27.august kl. 14 -16

Dal Segno spiller kendte og mindre kendte klassiske og
rytmiske stykker for strygekvartet.

Kvartetten består af
Kristina Sørup/vikar for Ulla Bødker Hansen (violin)
Bettina Jungblut (violin)
Lars Slengerich (bratch)
Lise Birnbaum (cello)

Entré: 30 kr. for medl., 50 kr. for ikke medl.
Kaffe, te, kage, øl og vand kan købes.