Generalforsamling i Kulturhuset Helgenæs Præstegård 26. maj 2017. Efter generalforsamlingen vil Jakob Vedsted fortælle om ”Vængesø – et kulturmiljø fra oldtid til nutid”

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
fredag den 26. maj 2017 kl. 19.30
Dagsorden i flg. vedtægterne
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april.
Forslagene kan sendes til ellemandsbjerg@gmail.com
Efter generalforsamlingen vil Jakob Vedsted fortælle om ”Vængesø – et kulturmiljø fra oldtid til nutid”. Jakob Vedsted er cand. mag. i arkæologi og historie. Han har i mange år været leder af Museet for Syddjurs og er aktuelt ansat som overinspektør i afdelingen for Forskning og Undersøgelser, Museum Østjylland.