Kursus i førstehjælp. Lørdag den 22. oktober 2016 kl. 8.30-14.00

Hvad kan du gøre indtil der kommer professionel hjælp?.
Du bliver undervist i førstehjælp ved:
- Forbrændinger
- Nærdrukning
- Tilskadekomne ved færdselsuheld og andre ulykker

Kurset afholdes af en erfaren Falck-redder.

Pris: Medlemmer 50 kr. Ikke-medlemmer 75 kr.
Prisen inkluderer formiddagskaffe.
Husk at medbringe frokost.
Bindende tilmelding senest 15. oktober 2016 til Karin Ladefoged
Tlf. 26363658.
Mail: horsemosevej10@mail.dk