Generalforsamling i Kulturhuset Helgenæs Præstegård

Fredag den 27. maj kl. 19.30

Indkaledelse til ordinær generalforsamling
Dagsorden i flg. vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april. Forslagene kan sendes til:
ellemandsbjerg@gmail.com

Efter generalforsamlingen vil Kaare Kristensen fortælle om ”Hvad lavede I egentlig ombord?”
Om livet til søs i 1960-erne.