Skolelovene af 1814 og hvordan de blev gennemført i praksis

Erik Nørr, seniorforsker, dr.phil.
tidligere arkivar ved Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet
Lørdag den 30. maj. 2015 kl. 14-16

I anledning af 200-års jubilæet for skolelovene af 1814 blev der udgivet en ny stor dansk skolehistorie i fem bind. Erik Nørr fortæller om dette værk og om hvordan skolelovene af 1814 blev gennemført i praksis. Hvorfor skulle der hele fem forskellige skolelove til? Hvilken betydning fik det, at skolelovene blev udstedt i 1814, et år præget af statsbankerot og afståelsen af Norge? Det var især vanskeligt at få gennemført skolelovene i Jylland.
I foredraget fortælles om forskellene mellem undervisningen på landet og i byen. Var der forskel på den undervisning, der blev tilbudt drenge og piger, fattige og rige, og var der en særlig undervisning for handicappede? Hvordan var lærernes uddannelse, aflønning og arbejdsopgaver i undervisningen og i kirken? En særlig udfordring var at få børnene til at møde i skolen frem for at vogte kvæg eller arbejde i håndværk og på fabrik.

Entré: 30 kr. for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer
Kaffe, te, kage, øl og sodavand kan købes.